شعر و تصاویر عاشقانه نقی سیّدی

Naghi seiedi

 

 

 

 دفتر عشـــق كه بسته شـد
ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پايه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونيكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوري تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
براي فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتي ميگفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازي عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نميكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
دوسـت ندارم چشماي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تير خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواين التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــ

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390ساعت 15:2  توسط naghi  | 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 11:58  توسط naghi  | 

عا شقانه

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم فروردین 1390ساعت 20:32  توسط naghi  | 

...برای تــو می نویسم...

...برای
تــويی كه تنهايی هايم پر از ياد توست...

...برای
تــويی كه قلبم منزلگه عـــشـــق توست...

...برای تــويی كه احساسم از آن وجود نازنين توست...
...برای تــويی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...

...برای
تــويی كه چشمانم هميشه به راه تو دوخته است...

...برای
تــويی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردی...

...برای
تــويی كه وجودم را محو وجود نازنين خود كردی...

...برای
تــويی كه هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است...

...برای تــويی كه سـكوتـت سخت ترين شكنجه من است...

...بــــــرای
تــويی كــــــه قلــــــبت پـــــــــا ك است ...

...برای
تــويی كه در عشق ، قـلبت چه بی باك است...

...برای
تــويی كه عـشقت معنای بودنم است...

...برای
تــويی كه عـشقت معنای بودنم است...

...برای تــویی که غهمایت معنای سوختنم است...

...برای تــویی که آرزوهایت آرزویم است...

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390ساعت 15:2  توسط naghi  | 

آرزوی وصال

و عشق هدیه ایست جاودانی .

و من چه عاجزانه افق های طلایی نگاهت را با هزار تمنا جستجو میکنم و قصه تنهایی را در آسمان آبی نگاهت در میان میگذارم .

نسیم اشکی که در نگاهت موج می زد ، بارانی از عشق بود برای باغ رویاهایم ، و دلم چه بی قرار برای نگاه عاشقت می تپد .

در دل شب های تاریک وجودم به جستجوی روشنایی شمع وجودت می گردم .

به آفتابگردانی می مانم که هر صبح به امید آفتاب وجودتو سر از خواب بر می دارم .

و خوب می دانم بی تو گلبرگهای نازک وجودم را باد سرد خزان درهم فرو می ریزد ، و جوانه های نا شکفته امیدم به دور از تو می خشکند .

اما با این اوصاف میدانم ، قلبم کوچک تر از آنی است که ظرفیت خوبی های تو را داشته باشد.

اما در سکوت پر از فریاد خود می گریم و می گویم ؛ با همین قلب کوچک ، به وسعت تمام خوبی ها و سادگی هایت دوستت دارم   . . .

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم فروردین 1390ساعت 16:4  توسط naghi  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اسفند 1389ساعت 14:49  توسط naghi  | 

 

      

تمام عمر بستیم و شکستیم

بجز بار پشیمانی نبستیم

جوانی را سفر کردیم تا مرگ

نفهمیدیم به دنبال چه هستیم

عجب آشفته بازاریست دنیا

عجب بیهوده تکراریست دنیا

چه رنجی از محبتها چشیدیم

برهنه پا به تیغستان دویدیم

نگاه آشنا در این همه چشم

ندیدیم و ندیدیم و ندیدیم

سبکبالان ساحلها ندیدند

بدوش خستگان باریست دنیا

مرا در اوج حسرتها رها کرد

عجب یار وفاداریست دنیا

عجب آشفته بازاریست دنیا

عجب بیهوده تکراریست دنیا

میان آنچه باید باشد و نیست

عجب فرسوده دیواریست دنیا

عجب خواب پریشانیست دنیا

عجب یار وفاداریست دنیا

عجب دریای طوفانیست دنیا

عجب آشفته بازاریست دنیا.....

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اسفند 1389ساعت 11:24  توسط naghi  | 

تنها

 

    هیچکس اشکی برای ما نریخت ،

هر که با ما بود از ما میگریخت ،

چند روزیست که حالم دیدنیست ،

حال من از این و از آن پرسیدنیست ،

گاه بر روی زمین زل میزنم ،

گاه بر حافظ تفعل میزنم ،

حافظ دیوانه فالم را گرفت ،

یک غزل آمد که حالم را گرفت ،

ما ز یاران چشم یاری داشتیم ،

خود غلط بود آنچه میپنداشتیم .

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اسفند 1389ساعت 15:1  توسط naghi  | 

کاش می شد قلب ها آباد بود!

کینه غم ها به دست باد بود!

کاش می شد دل فراموشی نداشت!

نم نم باران هم آغوشی نداشت!

کاش می شد کاش های زندگی!

گم شوند پشت نقاب زندگی!

کاش می شد کاش ها مهمان شوند!

در میان غصه ها پنهان شوند!

کاش می شد آسمان غمگین نبود!

رد و پای مرگ و کین رنگین نبود!

کاش می شد روی خط زندگی!

با تو باشم تا نهایت سادگی!
کاش می شد....

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اسفند 1389ساعت 13:15  توسط naghi  | 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اسفند 1389ساعت 22:18  توسط naghi  |